درباره انجمن

انجمن در یک نگاه

روند شکل گیری و ثبت انجمن
ایده اولیه شکل گیری انجمن در اوایل سال 1390 و در بستر همکاری ها و فعالیتهای مشترک بعضی شرکتها و موسسات پژوهشی خصوصی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفت. نخستین نشست عمومی این شرکتها در تاریخ 20/5/90 با حضور نمایندگان 12 شرکت برگزار شد و در آن نشست هیئت موسس انجمن متشکل از نمایندگان 7 شرکت انتخاب شد و مأموریت یافت که پیش نویس اساسنامه انجمن را تهیه نموده و مقدمات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی رسمی انجمن و تصویب اساسنامه فراهم نماید.
جلسه مجمع عمومی موسس انجمن در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1391 با حضور نمایندگان 16 شرکت و موسسه پژوهشی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز نماینده اداره سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل موسسه بنیان دانش پژوهان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا تاریخچه ای از روند شکل گیری انجمن و نیز اهداف تشکیل آن بیان گردید. سپس پیش نویس اساسنامه انجمن مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت و پس از انجام اصلاحاتی با هدف تأمین نظرات حاضران (علی الخصوص نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اتفاق آرای حاضران تصویب شد.
پس از آن، رأی گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجام شد و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند و از آن تاریخ “انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” تشکیل رسمی شده و فعالیت قانونی خود را آغاز نمود.

اهداف انجمن
مطابق ماده 1 اساسنامه انجمن، اهداف انجمن عبارتند از:
1.    حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا
2.    اشاعه فرهنگ و حمايت از تحقيق و پژوهش در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش و ديگر صنايع مرتبط
3.    معرفي انجمن به عنوان يكي از مراكز تخصصي و حرفه‌اي در مسائل پژوهش و فن‌آوري
4.    فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامي شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتيد و دست اندرکاران صلاحيتدار در حرفه پژوهش و فن‌آوري در تعيين سرنوشت حرفه خود.
5.    حضور فعال به عنوان يک مرجع تخصصي و ذيصلاح در مسائل حقوقي و حرفه اي مربوط به پژوهش و فن‌آوري در داخل و خارج از کشور.
6.    فراهم نمودن موجبات بهبود کيفيت و بالا بردن ميزان بهره وري حرفه و دفاع از حقوق اعضا در کليه مراحل و مجامع

وظایف انجمن
مطابق اساسنامه، وظایف انجمن به دو دسته وظایف عام و وظایف اختصاصی دسته بندی شده اند.
مطابق ماده 3 اساسنامه انجمن، وظایف اساسی و عام انجمن عبارتند از:

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :
1.    كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2.    جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها در پژوهش و فن‌آوري.
3.    برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش، توسعه و گسترش فعاليتها.
4.    كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
5.    سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
6.    كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تأمين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
7.    انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تأمين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
8.    دريافت وروديه، حق عضويت وكمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
9.    همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10.    حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به اهداف انجمن.
11.    خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
12.    پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصويب هيئت مديره  با رعايت مقررات قانوني.
13.     همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
14.     قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
15.     ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
16.     شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري.
17.     تأسيس كميته‌هاي تخصصي حرفه‌اي براي پيشبرداهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در اين اساسنامه
18.     بررسي و اظهار نظر در مورد قوانين و مقرراتي كه موجب كاهش ظرفيت‌هاي اجرايي اعضاء در كشور شده و پيشنهاد قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم به دستگاههاي مربوطه
19.     تدوين ضوابط و اصول اخلاق حرفه¬اي و نظارت بر حسن انجام آن در زمينه هاي مذکور در ماده يک اساسنامه در مورد اعضاء
20.    ايجاد امکانات و ارائه خدمات آموزشي لازم براي ارتقاء سطح دانش اعضاء در انجمن و همکاري با دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي آموزشهاي مربوط به پژوهش در صنایع نفت و گاز.
21.    ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از اعضاء و رفع مشکلات مرتبط با حرفه آنان.
22.    برگزاري اجلاس، کنگره و سمينارهاي تخصصي و آموزشي، انتشار کتابها ، بولتن ها و مجلات تخصصي و ساير فعاليت هايي که موجب بهبود و افزايش معلومات و تجربيات اعضاء مي شود پس از کسب مجوز لازم
23.    عضويت و برقراري ارتباط با مجامع علمي، انجمن هاي تخصصي و مؤسسات حرفه اي در داخل و خارج از کشور، حضور در کنگره ها، سمينارهاي داخلي و خارجي و عقد قراردادهاي علمي و فني در داخل و خارج از کشور براي توسعه علمي و آموزشي اعضاء.
24.    تشکيل پايگاه اطلاعاتي جامع ملي در خصوص پژوهشگران و اطلاعات پايه پروژه‌هاي پژوهشي(انجام شده و در حال انجام) با کمک اعضاء و ساير ارگانها و دستگاههاي ذيربط.
25.     معرفي کارشناس رسمي به مراجع قضايي و حقوقي با تصويب هيات مديره انجمن
26.    پيشنهاد تعرفه هاي حق الزحمه و قراردادهاي همسان (تيپ).
27.    ايجاد تسهيلات به منظور ارائه خدمات و توانايي هاي تخصصي اعضاء در خارج از مرزهاي کشور.
28.    کوشش در تشکيل باشگاههاي فرهنگي و ورزشي با رعايت مقررات قانوني و به منظور برخورداري اعضا از امکانات آن
29.    انعقاد پيمانهاي دسته جمعي کار در حدود مقررات قانوني
30.    جلب پشتيباني مراجع دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن

مطابق ماده4 اساسنامه انجمن، وظایف اختصاصی انجمن عبارتند از:
ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :
1.    ايجاد تعامل و همكاري بين‌ شركتهاي و موسسات پژوهشي عضو و راهبري آنها در اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ملي
2.    مشارکت در تدوين و ارتقاء استانداردهاي فني و علمي  و اصول اجرايي پژوهش در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش
3.    اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها و موسسات پژوهشي پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
4.    ارائه نظر كارشناسي به مراجع ذيربط، بررسي و تشخيص صلاحيت فني، ارزشيابي كيفي كارهاي تخصصي، درجه بندي و طبقه بندي و تأييد سابقه فعاليت حرفه‌اي متقاضيان در چارچوب ضوابط قانونی.

 

copyrighted; 2019 - Designed by :Ehsan Soleimanian