پروژه هاي پژوهشي انجام شده

رديف عنوان پروژه نام کارفرما نام مجري سال اجرا
  1 مطالعات ترازيابي 5 شرکت ملي نفت (NOC) موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي انديشکده صنعت و فناوري (آصف) 1386
  2 تهيه و تدوين 21 طرح تجاري (BP) جهت توسعه SMEهاي وابسته به صنايع پتروشيمي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي انديشکده صنعت و فناوري (آصف) 1385
  3 برپايي نمايشگاه فن‌بازار پتروشيمي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي انديشکده صنعت و فناوري (آصف) 1385
  4 امكان سنجي فني و اقتصادي روش‌هاي اوج سايي مصرف گاز

(بررسي روشهاي ذخيره‌سازي گاز و بررسي شبكه انتقال و توزيع شهري)

مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايده پردازان شريف 1382
  5 توسعه نرم‌افزار طراحي بهينه اقتصادي شبکه خطوط لوله گاز سراسري مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايده پردازان شريف 1386
  6 امكان سنجي ساخت واحد Mini LNG شركت پناه ساز ايده پردازان شريف 1389
  7 بهينه‌سازي اقتصادي به كمك پارامترهاي فرايندي در واحدهاي فرايندي پالايشگاه گاز مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايده پردازان شريف 1385
  8 اصلاح(بهينه سازي) Fluid Package نرم‌افزار شبيه‌سازي Hysys جهت تطبيق با نتايج Topsoe DME Package شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1386
  9 طراحي پايلوت جهت تست آكنه‌هاي ساختار يافته شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1387
 10 طراحي نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش فرايندي OTS  براي واحد DME شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1385
 11 بهينه‌سازي فرازآوري مصنوعي نفت (gas Lift) ايده پردازان شريف ايده پردازان شريف 1389
 12 شبيه‌سازي و افزايش ظرفيت واحد استخراج فورفورال پاليشگاه تهران پالايشگاه تهران ايده پردازان شريف 1380
 13 شبيه‌سازي ديناميكي برجهاي جذب (نم زدايي) پاليشگاه گاز مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايده پردازان شريف 1385
 14 مطالعه روشهاي حل مشكل Carry Over برج دفع CO2 واحد آمونياك پتروشيمي خراسان شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1388
 15 مطالعات جهت تبديل برج سيني دار به برج پر شده در بخش 700 واحد VCM پتروشيمي كيميا شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1385
 16 طراحي نرم‌افزار جلوگيري از بروز پديده كف‌زايي (Foaming) در واحدهاي شيرين‌سازي گاز با آمين – با همكاري دانشگاه  صنعت نفت شركت انتقال گاز ايده پردازان شريف 1388
 17 تحليل و طراحي مفهومي لوله‌هاي مارپيچي (Vortex Tube) و كاربرد آنها – با همكاري دانشگاه صنعتي شريف شركت نفت و گاز پارس ايده پردازان شريف 1389
 18 استخراج شاخص‌هاي مصرف انرژي واحدهاي پتروشيمي- با همكاري موسسه بنيان دانش‌پژوهان بهينه‌سازي مصرف سوخت ايده پردازان شريف 1384
 19 تهيه نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش فرايندي اپراتورها OTS پالايشگاه گاز ايلام  – با همكاري دانشگاه صنعتي شريف مديريت پژوهش شركت ملي گاز ايده پردازان شريف 1383
 20 تهيه نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش فرايندي OTS پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي – با همكاري دانشگاه صنعتي شريف مجتمع گاز پارس جنوبي ايده پردازان شريف 1389
 21 طراحي نرم‌افزار جلوگيري از بروز پديده كف‌زايي (Foaming) در واحدهاي شيرين‌سازي گاز با آمين – با همكاري دانشگاه  صنعت نفت شركت انتقال گاز ايده پردازان شريف 1388
 22 تهيه solver غيرخطي، خطي،ODE و DAE ايده پردازان شريف ايده پردازان شريف 1390
 23 مطالعات امكان‌سنجي‌ و طراحي مفهومي توليد هيدروژن از آب دريا موسسه خودكفايي تحقيقات نيروي دريايي سپاه ايده پردازان شريف 1385
 24 تعيين نقشه‌راه (Road Map) براي طرح‌هاي پژوهشي شركت انتقال گاز ايران – با همكاري دانشگاه علم و صنعت شركت انتقال گاز ايده پردازان شريف 1389
 25 طراحي مفهومي و پايه راکتور هيدروژناسيون اسيتيلن واحد VCM مجتمع پتروشيمي بندرامام ايده پردازان شريف 1386
 26 شبيه­سازي گرافيكي واحد پيشتاز فرئون به كمك نرم­افزار PDMS شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي ايده پردازان شريف 1384
 27 مهندسي پايه و تفضيلي پروژه آب شيرين كن 3000 متر مكعب بر روز سيري شركت مهندسي شفاب بنيان دانش‏پژوهان
 28 مهندسي پايه و تفضيلي پروژه آب شيرين كن 3000 متر مكعب بر روز سيري شركت مهندسي شفاب بنيان دانش‏پژوهان 1389
 29 همکاري در طراحي آب شيرين کنهاي حرارتي از نوع MED شرکت ساخت تجهيزات سپاهانsts بنيان دانش‏پژوهان 1390
 30 فروش دانش فني طراحي دستگاه آب شيرين کن MED 360 شرکت فن نيرو بنيان دانش‏پژوهان 1388
 31 فروش دانش فني طراحي دستگاه آب شيرين کن MED 2400 شرکت فن نيرو بنيان دانش‏پژوهان 1388
 32 بررسي كامل عوامل موثر در تضعيف و سوراخ شدن لوله هاي جداري جداري در اثر عملكرد آبهاي سازندي شركت نفت فلات قاره ايران بنيان دانش‏پژوهان 1386
 33 طراحي و ساخت نرم  افزار مولتي مديا  جهت دوره آموزشي آشنايي با با توربين بخار به منظور آموزش تكنسين هاي  مشاغل بهره برداري و تعميرات مجتمعهاي توليدي صنايع پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي بنيان دانش‏پژوهان 1386
 34 بررسي خوردگي ريبويلرهاي فاز 1 مجتمع گازي پارس جنوبي و ارائه  راهكار مناسب مجتمع گازي پارس جنوبي بنيان دانش‏پژوهان 1386
 35 طراحي و ساخت نرم  افزار مولتي مديا  جهت دوره آموزشي آشنايي با  ابزار آلات و انبار ابزار و قطعات  به منظور آموزش تكنسين هاي  مشاغل تعميرات برق مجتمعهاي توليدي صنايع پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي بنيان دانش‏پژوهان 1386
 36 مطالعات‌امكان سنجي‌توليد MDEA و اكتيويتورهاي آن شركت ملي گاز ايران بنيان دانش‏پژوهان 1386
 37 امكانسنجي توليد متان از گاز طبيعي بوسيله پالايشگاه كرايوژنيك و  مطالعات روشهاي حذف نيتروژن از گاز طبيعي بوسيله تكنولوژيهاي روزدنيا + قرارداد متمم شركت ملي گاز ايران بنيان دانش‏پژوهان 1386
 38 فروش دانش فني آب شيرين کن 4000 شرکت فن نيرو بنيان دانش‏پژوهان 1387
 39 طراحي و ساخت نرم  افزار مولتي مديا  جهت دوره آموزشي آشنايي با رله هاي حفاظتي به منظور آموزش تكنسين هاي  مشاغل تعميرات برق مجتمعهاي توليدي صنايع پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي بنيان دانش‏پژوهان 1385
 40 طراحي و برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه آشنايي با نقشه هاي راه فناوري مرکز آينده پژوهي علوم و فناوري دفاعي بنيان دانش‏پژوهان 1385
 41 دسته بندي، تدوين شاخص هاي ارزيابي و تحليل نتايج اولويت بندي طرحهاي ميان مدت پژوهشي شركت ملي گاز شركت ملي گاز ايران بنيان دانش‏پژوهان 1385
 42 مطالع جامع و برنامه ريزي راهبردي تكنولوژي مخازن هوشمند پژوهشگاه صنعت نفت بنيان دانش‏پژوهان 1385
 43 تهيه مكانيزه نمونه آزمايشگاهي نانوامولسيون ضد ميكروب مجتمع تحقيق و توسعه شهيد ميثمي بنيان دانش‏پژوهان 1384
 44 فعاليتهاي تحقيقاتي و ساخت تجهيزات صنعتي شرکت پمپ گستران پويا بنيان دانش‏پژوهان 1389
 45 بکارگيري فناوري هاي نوين در تصفيه آب، پساب و فناوري هاي نوين سختي زدائي و نمک زدائي شرکت آب و فاضلاب روستايي اصفهان بنيان دانش‏پژوهان 1389
 46 امکان سنجي فني و اقتصادي استفاده از آب شيرين کن هاي حرارتي در کنار نيروگاه حرارتي در مقايسه با فناوري غشايي مپنا بنيان دانش‏پژوهان 1389
 47 قرارداد فروش دانش فني و پژوهشي دستگاه آب شيرين کن MED 1500 شرکت فن نيرو بنيان دانش‏پژوهان 1388
 48 مطالعات فني و اقتصادي راه اندازي واحد هاي کوچک LNG در ايستگاههاي تقليل فشار گاز شرکت ملي گاز بنيان دانش‏پژوهان 1387
 49 طراحي و ساخت نرم  افزار مولتي مديا  جهت دوره آموزشي آشنايي با با تله هاي بخار به منظور آموزش تكنسين هاي  مشاغل بهره برداري و تعميرات مجتمعهاي توليدي صنايع پتروشيمي بنيان دانش‏پژوهان 1386
 50 مهندسي پايه و تفضيلي پروژه آب شيرين كن 3000 متر مكعب بر روز سيري شركت مهندسي شفاب بنيان دانش‏پژوهان
 51 ارائه خدمات مهندسي خريد واحد آب شيرين كن پروژه فاز هاي 22،23 و 24 پارس جنوبي شركت نفت و گاز پتروسينا آريا بنيان دانش‏پژوهان 1389
 52 ساخت بالا برنده عدد اکتان  و ارزيابي ميداني پالايشگاه تهران بنيان نوين شيمي پارس 1386
 53 ساخت A-MDEA  در مقياس آزمايشگاهي جهت شيرين سازي گاز شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1387
 54 توليد افزودني جهت ازدياد برداشت از ميادين نفتي شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1387
 55 ساخت حلال زيست تخريب پذير جايگزين گازوئيل شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1389
 56 ساخت و ارزيابي بازدارنده خوردگي جهت اسيدکاري شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1387
 57 ساخت بازدارنده خوردگي سه فازي شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1387
 58 ساخت بازدارنده تشكيل هيدرات هاي گازي شركت ملي نفت بنيان نوين شيمي پارس 1389
 59 بررسي و مطالعات كاربرد قيرهاي گوگردي در آسفالت شركت نفت پاسارگارد بنيان نوين شيمي پارس 1384
 60 بهينه سازي 2500 واحد موتورخانه شهري شرکت شعله صنعت بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 61 نظارت بر پروژه تبديل سوخت کارخانه‌هاي قند و شکر ايران انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1384
 62 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه ساري شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه ساري بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1386
 63 مميزي عبوري و اندازه گيري مصرف سوخت کوره‌هاي پخت آجر- اتحاديه فخاران اروميه اتحاديه فخاران اروميه بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 64 ساماندهي موتورخانه‌هاي مدارس ناحيه 4 آموزش و پرورش کرج ناحيه 4 آموزش وپرورش کرج بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 65 مميزي انرژي کارخانه آجر ماشيني زرنما شرکت آجر زرنما بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 66 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه تربت حيدريه شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه تربت حيدريه بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 67 آناليز و بهينه سازي بويلرهاي آب گرم و بخار موتورخانه‌هاي ساختمان بانک مرکزي شرکت ژالکه بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 68 بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع برج سازمان بنادر و کشتيراني سازمان بنادر و کشتيراني تهران بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1389
 69 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي گاز استان اردبيل شرکت گاز استان اردبيل بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1390
 70 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه آذربايجان غربي-نواحي تابعه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه آذربايجان غربي بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 71 مميزي انرژي ساختمانهاي صنايع شهيد محلاتي مرکز پشتيباني و خدمت گروه صنايع شهيد محلاتي بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1384
 72 اندازه‌گيري و افزايش راندمان احتراق در مشعلهاي هيترهاي ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز (C.G.S) استان اردبيل شرکت گاز استان اردبيل بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1386
 73 تدوين دستورالعمل مناسب تهيه شناسنامه فني و معاينه فني موتورخانه ها و اجراي آن در ساختمان هاي تحت پوشش شركت ملي گاز ايران به عنوان پايلوت و بررسي آثار آن در صرفه جويي مصرف انرژي شرکت ملي گاز ايران بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 74 طراحي، خريداري و تحويل سه مجموعه سه مشعلي به همراه اقلام ايمني و … براي tundish preheater مجتمع فولاد يزد بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 75 طراحي،خريداري و نصب و راه‌اندازي دو مجموعه دو مشعلي به همراه اقلام ايمني و … براي tundish preheater مجتمع صنعتي شمش انزلي بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 76 نصب، راه اندازي و تامين لوازم و تجهيزات پايش جريان گاز و فشار کوره شرکت شيشه و گاز ايران (شوگا) شرکت شيشه و گاز ايران (شوگا) بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 77 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه کرمان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه کرمان بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 78 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه گلستان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه گلستان بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1389
 79 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه چالوس شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه چالوس بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1390
 80 مميزي انرژي کليه ساختمانهاي شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه لرستان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه لرستان بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1388
 81 برگزاري دوره آموزشي مديريت انرژي شرکت گاز استان اردبيل بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1384
 82 برگزاري دوره آموزشي CHP شرکت مشاوران بهساز توان ايساتيس بهينه‏سازان صنعت تأسيسات 1386
 83 طراحي پايلوت چندمنظوره راكتورهاي بستر كاتاليستي جريان محوري ( مفهومي، پايه، تفصيلي و تداركات خريد) مجتمع پتروشيمي بندرامام پترو فرآِيند دلتا 1389
 84 طراحي مفهومي و پايه پايلوت چندمنظوره راكتورهاي بستر كاتاليستي جريان شعاعي مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1388
 85 طراحي پايلوت زيست محيطي واحدهاي تصفيه پساب پتروشيمي فجر پترو فرآِيند دلتا 1389
 86 ارزيابي كيفي و كمي مصرف انرژي در واحد  VCپتروشيمي بندر امام و ارائه راهكار اجرايي و نرم افزاري كاهش اتلاف انرژي پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1390
 87 طراحي و راه اندازي واحد توليد مواد اوليه شوينده )بتايين( شركت پاكشو پترو فرآِيند دلتا 1383
 88 طراحي مفهومي و پايه پايلوت چندمنظوره راكتورهاي بستر كاتاليستي جريان محوري مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1388
 89 توسعه و نوسازي ميدان نفتي رشادت- عرشه و پلهاي ارتباطي )شركت نفت فلات قاره(Offshoreخدمات مهندسي تفصيلي و خريد در بخش مهندسي فرآيند شركت پژوهش صنعت نفت-صدرا پترو فرآِيند دلتا 1386
 90 بررسي علل سوختن ترانسهاي ولتاژ 33 كيلو ولت فاز يك و راهكارهاي برطرف كردن آن به همراه طراحي و ساخت مدل پيشنهادي با قابليت اطمينان بالاتر مجتمع گاز پارس جنوبي پترو فرآِيند دلتا 1389
 91 مطالعات امكانسنجي و طراحي سيستم پايلوتهاي پساب و اتمسفريك پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1387
 92 طراحي و مهندسي پايه و تفصيلي پروژه پايلوت توليد كاتاليست درSecton600 واحد PP مجتمع پتروشيمي بندرامام پژوهشگاه پليمر پترو فرآِيند دلتا 1389
 93 مشاركت در پروژه بررسي روشهاي حذف و كاهش گل و لاي و موجودات آبزي از شبكه آب پالايشگاه آبادان پترو فرآِيند دلتا 1385
 94 مشاركت در پروژه طراحي سيستم دفع پساب پايانه هاي صادراتي جزيره خارك، شركت بينا پترو فرآِيند دلتا 1386
 95 طراحي خطوط لوله هاي فرآيندي واحدهاي پيشتاز و تهيه اسناد مناقصه فاز اجرايي پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1387
 96 برق‌رساني واحدهاي پيشتاز و تهيه اسناد مناقصه فاز اجرايي پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1387
 97 مطالعات يكسان‌سازي پايلوت راكتورهاي واحدهاي پتروشيمي بندر امام و انجام طراحي پايه پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1386
 98 بازنگري در طراحي پايلوت فرآيند پليمريزاسيون SBR پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1387
 99 بهينه سازي پارامترهاي عملياتي برج شستشوي كاستيك – آب، واحد اولفين- پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1386
100 امكانسنجي و طراحي پايه سيستم تغليظ اسيد كلريدريك واحد VC پتروشيمي بندر امام پترو فرآِيند دلتا 1385
101 مشاركت در پروژه شبيه سازي و بهينه سازي واحد بازيافت اتان ( 105 ) از نظر مصرف انرژي برودتي درفازهاي 4 و 5 –  با همکاري گسترش فرايند شريف مجتمع گاز پارس جنوبي پترو فرآِيند دلتا 1385
102 امكانسنجي روش‌هاي كاهش و بازيافت گازهاي ارسالي به مشعلهاي پالايشگاه آبادان جهاد دانشگاهي تهران پترو فرآِيند دلتا 1384
103 بررسي مديريت توليد و مصرف گوگرد در كشور- با همكاري موسسه بنيان دانش‌پژوهان پژوهشگاه صنعت نفت پترو فرآِيند دلتا 1385
104 پروژه جداسازي مايعات هيدروكربني از گاز طبيعي با استفاده از سيلابه‌گيرها و تهيه نرم‌افزار مربوطه شركت ملي گاز پترو فرآِيند دلتا 1389
105 مطالعه جامع و برنامه ريزي راهبردي تكنولوژي مخازن هوشمند- با همكاري موسسه بنيان دانش‌پژوهان پژوهشگاه صنعت نفت پترو فرآِيند دلتا 1385
106 برگزاري كارگاه تخصصي در زمينه مهندسي فرآيند براي بخش‌هاي مختلف صنايع نفت پترو فرآِيند دلتا 1384-1390
107 توليد کاتاليست ريفرمينگ نفتا ستاد توسعه فناوري نانو توسعه دانش و فناوري ايليا 1389
108 بررسي اثرات H2S موجود در جريان گاز طبيعي بر روي DEG در پالايشگاه گاز سرخون شرکت پالايش گاز سرخون و قشم دانش‏پژوهان نوآور 1388
109 بررسي اثرات و تبعات افت فشار گاز بر روي تأسيسات شركت گاز استان گلستان شرکت گاز استان گلستان دانش‏پژوهان نوآور 1388
110 تعيين روش آزمايشگاهي جهت شناسايي و اندازه‌گيري مقدار اجزاء حاصل از تجزيه آمين و انتخاب راهکار مناسب جهت حذف ترکيبات آلوده‏کننده و بازيابي آمين شرکت پالايش گاز فجر جم دانش‏پژوهان نوآور 1387 و 1388
111 بررسي تأثير عوامل محيطي و عملياتي بر خواص فيزيکي- مکانيکي لوله‏هاي پلي‏اتيلني مورد استفاده در صنايع توزيع و انتقال گاز شرکت گاز استان بوشهر دانش‏پژوهان نوآور 1387 و 1388
112 بررسي روش‏هاي کنترل خوردگي گرمکن‏هاي گازي ايستگاه‏هاي تقليل فشار گاز و تدوين دستور‏العمل نگهداري و بازرسي آن‏ها شرکت گاز استان گلستان دانش‏پژوهان نوآور 1389
113 بررسي علل نشت گاز از شبكه‏هاي زيرزميني پلي‏اتيلني در سطح استان اردبيل و شناسايي عوامل انساني و غيرانساني و محيطي دخيل در بروز نشت و ارائه راهكار شرکت گاز استان اردبيل دانش‏پژوهان نوآور 1388
114 مميزي ايمني و ارزيابي خطرات ايستگاه‏هاي تقليل فشار گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهاي عملي براي افزايش ضريب ايمني آن‏ها شرکت گاز استان بوشهر دانش‏پژوهان نوآور 1388
115 بررسي ميزان آلودگي‌هاي زيست‏محيطي ناشي از ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز در استان بوشهر و اقليم‌هاي مختلف کشور و ارائه راهکار جهت کاهش انتشار آن‌ها شرکت گاز استان بوشهر دانش‏پژوهان نوآور 1388
116 اصلاح يا تغيير سيستم جداسازي روغن از هواي فشرده پالايشگاه گاز پارس جنوبي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي دانش‏پژوهان نوآور 1386
117 تأليف و انتشار کتاب جامع صنعت روانکار ايران شرکت نفت سپاهان- شرکت نفت ايرانول و ساير شرکتهاي روغنساز دانش‏پژوهان نوآور 1385 تا 1388
118 تهيه نرم‎افزار (CD) کتاب جامع صنعت روانکار ايران شرکتهاي روغنساز دانش‏پژوهان نوآور 1385
119 راه‏اندازي پايگاه اطلاع‏رساني تخصصي صنعت روانکار ايران شرکتهاي روغنساز دانش‏پژوهان نوآور 1386
120 تهيه 25 مقاله تخصصي در رابطه با روانکارهاي صنعتي و خودرويي شرکت نفت ايرانول دانش‏پژوهان نوآور 1384
121 طراحي جايزه ملي بهره‏وري انرژي در بخش‏هاي صنعت، ساختمان و حمل‌و‌نقل شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور دانش‏پژوهان نوآور 1386
122 طراحي جايزه ملي بهره‏وري انرژي در واحدهاي صنعتي و مکانيزم ارزيابي شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور دانش‏پژوهان نوآور 1384 و 1385
123 بررسي اقتصادي انواع تکنولوژي‏هاي توليد پراکنده در ايران با اولويت استفاده از مولدهاي گازسوز و CHP برق منطقه‏اي يزد دانش‏پژوهان نوآور
124 ارزيابي اثربخشي فعاليت‎هاي تبليغي و ترويجي شرکت نفت ايرانول شرکت نفت ايرانول دانش‏پژوهان نوآور 1384
125 بررسي و ارزيابي سيستم توزيع شرکت نفت ايرانول شرکت نفت ايرانول دانش‏پژوهان نوآور 1383
126 ترازيابي استراتژيک (مطالعه تطبيقي) 5 شرکت ملي نفت (NOC) مؤسسه مطالعات بين‏المللي انرژي

(با مشارکت انديشکده صنعت و فناوري)

دانش‏پژوهان نوآور
127 تدوين طرح استراتژيک تجاري (Business Plan) و برنامه بازاريابي براي 11 طرح توليدي محصولات شيميايي و پتروشيمي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي (با مشارکت انديشکده صنعت و فناوري) دانش‏پژوهان نوآور 1385
128 بررسي امکان تبديل گوگرد توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي‏نژاد

به فرآورده‏هاي داراي ارزش افزوده بيشتر

 

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي‏نژاد (خانگيران) دانش‏پژوهان نوآور 1386
129 تدوين راهبردهاي وظيفه‏اي و تخصصي زنجيره عرضه گاز طبيعي شرکت ملي گاز ايران دانش‏پژوهان نوآور 1388 تا 1390
130 سنجش بازار انواع کامپاندها و کامپوزيت هاي پليمري شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير دانش‏پژوهان نوآور 1389 و 1390
131 سنجش بازخورد اطلاع‏رساني روابط‏عمومي شرکت ملي گاز ايران در خصوص نهادينه‏کردن فرهنگ مصرف ايمن و بهينه‏ي گاز طبيعي شرکت ملي گاز ايران دانش‏پژوهان نوآور 1388
132 راه‏اندازي و را‏هبري نخستين دفتر مشاوره بازاريابي کشور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران سازمان توسعه تجارت ايران دانش‏پژوهان نوآور 1387 و 1388
133 سنجش اثربخشي برنامه هاي اطلاع رساني شرکت ملي گاز ايران شرکت ملي گاز ايران دانش‏پژوهان نوآور 1390
134 تدوين چارچوب موضوعي جايزه ملي بهره‏وري انرژي شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور دانش‏پژوهان نوآور 1386
135 پروژه تأليف و انتشار کتاب جامع بهينه‏سازي مصرف انرژي ايران در بخش ساختمان ولوازم خانگي شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور دانش‏پژوهان نوآور 1386 و 1387
136 بررسي رابطه بين خصوصيات دموگرافيک و نيازهاي بهداشتي، آموزشي، تفريحي و … ساکنين در شهرک توحيد جم شرکت خدمات غيرصنعتي گاز ايران دانش‏پژوهان نوآور 1390
137 طرح جامع انرژي کشور- پروژه تجزيه و تحليل وضع موجود و شناسايي فناوريهاي نوين سيستم عرضه نفت مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي (با مشارکت انستيتو نفت) دانش‏پژوهان نوآور 1390
138 امکانسنجي اقتصادي جمع اوري دي اکسيد کربن از نيروگاه رامين و تزريق آن به مخازن استان خوزستان شرکت ملي نفت ايران راهبرد انرژي البرز 1388
139 مشارکت در پروژه مشاوره زيست محيطي پتروشيمي رازي پتروشيمي رازي راهبرد انرژي البرز 1386
140 مشارکت در پروژه مشاوره زيست محيطي پتروشيمي بندر امام (ره) پتروشيمي بندر امام راهبرد انرژي البرز 1385
141 امکانسنجي فني اقتصادي ازدياد برداشت به شيوه تزريق نيتروژن شرکت ملي نفت ايران راهبرد انرژي البرز 1388
142 امکانسنجي فني اقتصادي جمع آوري دي اکسيد کربن از نيروگاه رامين و تزريق آن به مخازن استان خوزستان به منظور ازدياد برداشت شرکت ملي نفت ايران راهبرد انرژي البرز 1388
143 بررسي دسترسي به منابع غير نيروگاهي توليد دي اکسيد کربن شرکت ملي نفت ايران راهبرد انرژي البرز 1388
144 توليد انرژي الکتريکي از گازهاي همراه نفت (همکاري) شرکت ملي نفت ايران راهبرد انرژي البرز 1387
145 بررسي و تحليل انتشار آلاينده ها در بخشهاي عرضه و تقاضاي انرژي کشور (طرح جامع انرژي) مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي راهبرد انرژي البرز 1390
146 تعيين اولويت توليد مشتقات کلر شرکت کلر پارس راهگشايان فناوريهاي نو 1383
147 طراحي مهندسي پروژه احداث واحد امولسيون قير در کارخانه شيراز پالايشگاه نفت شيراز راهگشايان فناوريهاي نو 1385
148 افزايش ظرفيت امولسيون قير در پالايشگاه تهران پالايشگاه نفت تهران راهگشايان فناوريهاي نو 1385
149 بازيافت بيولوژيک سولفور از جريانات فاز مايع شرکت ملي گاز ايران راهگشايان فناوريهاي نو 1385
150 مهندسي امكان سنجي و طراحي پايه جايگزيني حلال DGA در واحد تصفيه گاز پالايشگاه اصفهان پالايشگاه اصفهان فناور پترو آريا 1385
151 طراحي مهندسي ، شبيه سازي و رفع مشکلات عملياتي کوره هاي پالايشگاه به همراه مدلينگ فرآيندي و مکانيکي پالايشگاه گاز سرخون و قشم فناور پترو آريا 1387
152 طراحي مجدد سيستم كنترل و رفع مشکلات عملياتي کوره واحد تثبيت کننده پالايشگاه گاز فجر جم به منظور بررسي عملکرد  و افزايش بهره وري پالايشگاه گاز فجر جم فناور پترو آريا 1386
153 امکانسنجي مهندسي و طراحي سيستم دوگانه سوز نمودن مشعلهاي کوره هاي پالايشگاه آبادان پالايشگاه آبادان فناور پترو آريا 1388
154 نظارت بر پروژه مطالعات تجديد ساختار (Revamp ) واحدهاي 800 و 900 پتروشيمي آبادان جهاد دانشگاهي -پتروشيمي آبادان فناور پترو آريا 1382
155 مديريت پروژه(MC) و برنامه ريزي طرح هاي فلر پارس جنوبي مجتمع گاز پارس جنوبي فناور پترو آريا 89-90
156 طراحي مجدد مهندسي بمنظور بهبود بهره وري کوره واحد 400 پالايشگاه گاز پارسيان با بررسي و تحليل عملکرد کوره و ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزايش راندمان پالايشگاه گاز پارسيان فناور پترو آريا 89-90
157 طراحي مهندسي استفاده از Heat Pipe Exchanger ها بمنظور بازيابي انرژي گرمايي در پالايشگاه فاز4 و 5 پارس جنوبي مجتمع گاز پارس جنوبي فناور پترو آريا 1388
158 بررسي فني و تهيه نرم افزار تعيين نرخ خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز در شرکت نفت مناطق مرکزي شرکت نفت مناطق مرکزي فناور پترو آريا 1387
159 بررسي مهندسي و رفع مشکلات عملياتي مبدلهاي حرارتي پالايشگاه گاز و فرمولاسيون و ارائه ماده شيميايي مناسب ضد رسوب پالايشگاه گاز سرخون و قشم فناور پترو آريا 1389
160 طراحي مفهومي افزايش ظرفيت راکتور توليد PVC   پتروشيمي غدير جهاد دانشگاهي -پتروشيمي غدير فناور پترو آريا 1383
161 طراحي مهندسي و شبيه سازي استاتيکي ديناميکي پتروشيمي بوعلي سينا بمنظور کاهش هدر رفت بنزن دانشگاه تهران -پتروشيمي بوعلي سينا فناور پترو آريا 1389
162 امکان سنجي مهندسي گازرساني به شهر سپيددشت استان لرستان از طريق انتقال گاز به روش CNG پارک علم و فناوري دانشگاه تهران- شرکت گاز استان لرستان فناور پترو آريا 1388
163 تحليل ديناميکي انتقال سيال چند فازي در خطوط لوله نفت و گاز شرکت نفت مناطق مرکزي فناور پترو آريا 1383
164 تهيه، نصب،راه اندازي،آموزش و خدمات پشتيباني نرم افزار  شبيه سازي آموزشي اپراتور (OTS) واحدهاي 400، 500 و 600 پالايشگاه گاز سرخون و قشم بمنظور بررسي عملکرد واحدهاي عملياتي و نحوه مواجهه با مشکلات عملياتي و رفع آنها پالايشگاه گاز سرخون و قشم فناور پترو آريا 1389
165 نرم افزار شبيه ساز راکتورهاي S-PVC جهاد دانشگاهي -پتروشيمي غدير فناور پترو آريا 1383
166 نرم افزار تحليل ديناميکي انتقال جريانها چند فازي شرکت نفت مناطق مرکزي فناور پترو آريا 1383
167 طراحي مهندسي تفصيلي وتهيه مدارك و نقشه هاي تجهيزات مكانيك( ثابت و دوار) پروژه پتروشيمي اروند کنسرسيوم بينا آرون آب -پتروشيمي اروند فناور پترو آريا 1387
168 تهيه فرمولاسيون و توليد حلالهاي مختلف شيميايي ضد رسوب و خوردگي در سيستمهاي    Cooling water و ديگهاي بخار، سيستمهاي تاسيسات، توربين ها، خطوط لوله و … محافظان سازه فناور پترو آريا 1389
169 طراحي و ساخت دستگاه فشار بالا حسگر خوردگي فلزات در محيط‏هاي صنعتي محافظان سازه فناور پترو آريا 1389
170 طراحي و توسعه نرم افزار پيش بيني نرخ خوردگي در خطوط لوله جرياني(CorrEst) شرکت نفت مناطق مرکزي فناور پترو آريا 1387
171 طراحي ، ساخت و نصب سيستم کنترل اتوماتيک Ph و تزريق اسيد مجتمع سرب و روي زنجان فناور پترو آريا 1388
172 طراحي مهندسي تفصيلي Piping و ارائه كليه نقشه هاي  مربوطه در پروژه  Brine Transfer پتروشيمي  اروند کنسرسيوم بينا آرون آب -پتروشيمي اروند فناور پترو آريا 1387
173 دوره هاي آموزشي مالکيت فکري ستاد توسعه فناوري نانو،
کريدور خدمات فناوري تا بازار و …
کارگزار پژوهش و توسعه هزاره 1388و1389
174 تهيه نرم افزار جامع مديريت پساب براي کليه مجتمع ها  و واحدهاي تصفيه خانه ها شرکت پارس نماد گسترش فرايند شريف 1388
175 تهيه نرم افزار جامع مديريت زيست محيطي با نام EPARS شرکت ملي پتروشيمي ايران گسترش فرايند شريف 1387
176 سيستم يکپارچه آموزش الکترونيکي(LMS) فرايندهاي پالايشگاهي و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز به همراه سيمولاتور آموزشي و کتابخانه الکترونيکي(Document Management) شرکت ملي گاز ايران گسترش فرايند شريف 1388
177 بهينه سازي واحد نم‌زدايي گاز طبيعي با کمک TEG براي سکوي سلمان شرکت نفت فلات قاره ايران گسترش فرايند شريف 1388
178 طراحي پايه و تفصيلي اصلاح انگشتي هاي اسلاگ کچر پالايشگاه گاز پارسيان شرکت پالايش گاز پارسيان گسترش فرايند شريف 1389
179 ارائه راهكارهاي مهندسي جهت كاهش ميزان گازهاي فلر منطقه گازي پارس جنوبي و بررسي فني و اقتصادي شرکت نفت و گاز پارس گسترش فرايند شريف 1386
180 طراحي و پياده سازي سيستم طراحي و مهندسي شرکت ملي گاز ايران جهت محاسبات خطوط لوله و شبکه هاي گازرساني (GPNet)، جهت استفاده در واحدهاي مهندسي شرکت ملي گاز ايران در سراسر كشور شرکت ملي گاز ايران گسترش فرايند شريف 1384
181 طراحي سيستم پايش اطلاعات زيست محيطي مجتمع‌هاي تحت پوشش شركت ملي صنايع پتروشيمي  بخش HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي گسترش فرايند شريف 1386
182 طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ مصرف انرژي و مواد واحد PX پتروشيمي بوعلي سينا گسترش فرايند شريف 1386
183 مسيريابي خط انتقال نفت از گوره تا  بندرعباس، بندر هرمز و جاسك در بعد GIS و محسابات هيدروليكي و بهينه سازي آن شركت رادها (شركت خطوط انتقال نفت شركت ملي نفت ايران) گسترش فرايند شريف 1387
184 طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي واحد LPG Recovery شركت پالايش نفت تبريز گسترش فرايند شريف 1386
185 طراحي و ساخت سيستم اتاق کنترل مجازي پتروشيمي بيستون كرمانشاه گسترش فرايند شريف 1384
186 طراحي و ساخت سيستم اتاق كنترل مجازي واحد شيرين سازي شركت پالايش گاز سرخون و قشم گسترش فرايند شريف 1386
187 طراحي و پياده‌سازي سيستم شبيه ساز آموزش دهنده  واحد تقطير در خلاء و تقطير اتمسفريك شركت پالايش نفت آبادان گسترش فرايند شريف 1386
188 طراحي و ساخت سيستم بهينه‌سازي واحد بازيافت اتان (105) از نظر مصرف انرژي برودتي در فازهاي 4 و 5،  مجتمع گاز پارس جنوبي مجتمع گاز پارس جنوبي گسترش فرايند شريف 1385
189 طراحي و پياده سازي سيستم طراحي و مهندسي شرکت ملي گاز ايران جهت محاسبات پيش بيني مصارف و ForeCasting جهت استفاده در واحدهاي مهندسي شرکت ملي گاز ايران در سراسر كشور شرکت ملي گاز ايران گسترش فرايند شريف 1386
190 طراحي بيش از 350 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز ، خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح استان ، شركت گاز استان کهکيلويه و بوير احمد شرکت گاز کهکيلويه و بوير احمد گسترش فرايند شريف 1384
191 طراحي بيش از 200 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز ، خطوط انتقال و ايستگاه هاي تقليل فشار در سطح استان سمنان شركت گاز استان سمنان گسترش فرايند شريف 1385
192 طراحي 350کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح شهرستان تهران، با همكاري شركت ژرف افلاك شريف شركت گاز استان تهران گسترش فرايند شريف 1385
193 طراحي 250کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح شهرستان دماوند، با همكاري شركت مديريت انرژي پويا شركت گاز استان تهران گسترش فرايند شريف 1386
194 طراحي 300کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز و خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي تقليل فشار در سطح استان يزد، با همكاري شركت مديريت انرژي پويا شركت گاز استان يزد گسترش فرايند شريف 1386
195 برگزاري بيش از 240 کارگاه تخصصي در زمينه مهندسي فرآيند در واحدهاي پتروشيمي، پالايشگاه‌هاي نفت وگاز و مراكز دانشگاهي و پژوهشي وزارت نفت گسترش فرايند شريف 1384
196 ساخت پايانه مهندسي و سيمولاتور آموزش دهنده (E-VCR) و كتابخانه الكترونيكي (EL) واحد LPG واحد BTX ، فرآورش، شركت پتروشيمي بندر امام با همكاري پتروپردازان شركت ره آوران فنون پتروشيمي گسترش فرايند شريف 1384
197 بررسي مدارک فني واحد BTX بندر امام جهت کسب دانش فني مربوط به فلسفه کنترل واحد شركت پتروشيمي بندر امام گسترش فرايند شريف 1385
198 بررسي فني و اقتصادي و امکان سنجي جايگزين واحد HAD با TDP جهت افزايش توليد Mixed Xylene شركت پتروشيمي بندر امام گسترش فرايند شريف 1385
199 طراحي سيستم جداسازي كارآمد ذرات معلق خروجي از سيلابگيرها (Slug Catchers) فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شركت نفت و گاز پارس جنوبي گسترش و فناوري حيان 1386
200 تهية نرم­افزار اختصاصي جهت واحدهاي نم­زدايي (Dehydration) از گاز طبيعي توسط حلال­هاي با پاية گليكول پالايشگاه­هاي گاز شركت مهندسي و توسعة نفت گسترش و فناوري حيان 1385
201 مشارکت در تدوين دانش­فني براي توليد سولفات مس و سولفات نيكل از آلياژ مستعمل كوپرونيكل شركت كاويان پاد گسترش و فناوري حيان 1387
202 تهية نرم­افزار اختصاصي طراحي و شبيه­سازي ريفرمرهاي اتوترمال گاز طبيعي شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي گسترش و فناوري حيان 1386
203 مشارکت در تدوين دانش فني و طراحي پايه كارخانة توليد كود فسفات تريپل در شهرستان­هاي ابهر و فردوس شركت رايزن كاويان گسترش و فناوري حيان 1385
204 مشارکت در تدوين دانش فني و طراحي پايه كارخانة توليد اسيد فسفريك با روش تر به ظرفيت 9000 تن در سال در شهرستان ابركوه يزد شركت رايزن كاويان گسترش و فناوري حيان 1386
205 بررسي فني و اقتصادي و طراحي پاية كارخانة توليد پودر مس از مالاكيت به ظرفيت 1000 تن در سال، با همكاري شركت كاويان پاد شركت كاويان پاد گسترش و فناوري حيان 1385
206 بررسي فرآيند و شبيه­سازي فرآيند توليد فرئون R-134a جهت بررسي طراحي پايه پايلوت در حال ساخت در مركز اراك شركت پژوهش و فن­آوري پتروشيمي گسترش و فناوري حيان 1384
207 مشارکت در تدوين دانش فني، طراحي، ساخت، نصب، راه­اندازي و بهره­برداري كارخانة توليد پودر مس از مالاكيت به ظرفيت 500 كيلوگرم در روز شركت كاويان پاد گسترش و فناوري حيان 1386
208 مشارکت در تدوين دانش فني، طراحي، ساخت، نصب، راه­اندازي و بهره­برداري خط توليد سولفات مس 5 آبه از پودر مس به ظرفيت 2 تن در روز شركت كاويان پاد گسترش و فناوري حيان 1387
209 مشاور تهية 11 عنوان طرح تجاري (توليد نونيل فنل، گليكول اترها، مالئيك آنيدريد، استئارات­هاي فلزي، اتانول تخميري، ملامين فرمالدئيد، Irganox 1010، Irgafos 168، NDB، گريدهاي پليمري ديرسوز، رزين آكريليك گرمانرم) شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي- شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران- انديشكدة صنعت و فناوري گسترش و فناوري حيان 1387
210 طراحي، ساخت و نصب فيلتر خلاء براي جداسازي پودر مس شركت كاويان پاد گسترش و فناوري حيان 1387
211 مميزي انرژي ساختمان جديد ستادي شرکت مادر تخصصي فرودگاههاي کشور مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 90-89
212 پروژه تجزيه و تحليل وضع موجود ومطلوب تقاضاي انرژي در بخش خانگي موسسه مطالعات بين المللي انرژي مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1390
213 مميزي انرژي بيمارستان روزبه بيمارستان روزبه مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1390
214 اجراي پروژه هاي اينترنشيپ شرکت ساپکو مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1390
215 برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت انرژي شرکت گاز اردبيل، شرکت آب منطقه اي فارس، شرکت برق منطقه اي سيستان  بلوچستان – نيروگاه ايرانشهر، شرکت آريانا مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1388و1389
216 بررسي ساختار شرکتهاي خدمات انرژي شرکت ملي گاز مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1390
217 تدوين معيار مصرف انرژي صنايع داروسازي شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين مشاوران خدمات انرژي آريان بهسا 1390
218 شناسايي مخاطرات و ارزيابي کمي ريسک (HAZID, Fire & Explosion Protection Study, QRA Study) براي تاسيسات فراورش هنگام شرکت نفت

فلات قاره ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
219 تدوين، طراحي، ايجاد نرم افزار و بانک اطلاعاتي

شناسنامه مشاغل، کارگاهها، حوادث و رخداد شغلي و

امکانسنجي ارزيابي ريسک فاکتورها ارگونوميک

شرکت نفت

فلات قاره ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
220 انجام مطالعات HAZOP تاسيسات سطح الارضي ميدان نفتي دارخوين فاز سه شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
221 آناليز ريسک فرآيندي به روش HAZOP و آناليز پيامد به کمک نرم افزار PHAST سکوي نفتي سلمان شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1389
222 تهيه و تدوين شاخص ها و نظام ارزيابي عملکرد HSE شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1389
223 ارزيابي اثرات زيست محيطي ELA طرح توسعه ميادين نفتي چشمه خوش شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
224 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح انتقال نفت دزفول شمالي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
225 مطالعه HAZOP منطقه 8 عملياتي گاز کشور

 

شرکت ملي گاز ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
226 تهيه MDP و مطالعات جامع لايه هاي ايلام و سروک ميدان هاي الوند و اسفند شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1393
227 خدمات مشاوره و نظارت در امور سطح الارضي و تحت  الارضي در کليه مراحل اجرايي طرح توسعه ميدان آزادگان شمالي شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1393
228 نظارت بر عمليات حفاري دو حلقه چاه در منطقه خشکي و نظارت بر تفسير و تعبير دادههاي لرزه نگاري شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1389
229 مطالعه جامع (MDP) براي ميدان نفتي دارخوين فاز 3 شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
230 ارزيابي ميادين:

زيره، مند، عسلويه، نمک کنگان، سورو، نمک غربي، قشم (سلخ) و امکانسنجي انجام مطالعه مقدماتي و جامع ميادين مزبور به منظور توسعه

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1389
231 کنترل کيفي، تکميل فرآوري و ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتي سامانه اطلاعات بالادستي نفت شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
232 آناليز دادههاي تراوايي نسبي مغزه و تهيه نرم افزار مربوطه شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1385
233 بررسي علل ناکارايي مدلهاي موجود شبيه سازي مخازن نفت و ضرورت طراحي مدل جديد شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1382
234 فاز يک طراحي و تدوين مدل شبيه سازي مورد نياز مخازن نفتي ايران شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1383
235 طراحي شبکه سرچاهي ميدان دارخوين با توجه به قابليت تحويل دهي چاهها شرکت نفت و گاز اروندان مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
236 بهينهسازي چاه به منظور تعيين مسير چاههاي انحرافي و افقي و بهينه سازي طول افقي چاهها شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
237 شبيهسازي فرايند توليد (بازيافت اوليه و ثانويه) نفت در مخازن مشترك آزادگان و يادآوران شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
238 مدل سازي جامع ميدان نفت سنگين کوه موند و ارائه راهکار مناسب جهت جلوگيري از تشکيل رسوب آسفالتين و پارافينيک در حين توليد نفت سنگين ميدان شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
239 راه اندازي، تعمير و نگهداري سيستم PDMS سکوي سروش (SLQ) شرکت نفت فلات قاره ايران شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
240 بازيابي گازهاي فلر در هنگام star up و  shut down مجتمع گاز پارس جنوبي مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1392
241 بررسي علل تغيير شکل خط لوله فلر در پالايشگاه گاز هاشمينژاد پالايشگاه هاشمي نژاد مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1392
242 مطالعات مهندسي تعويض کمپرسورهاي اينگرسولرند ايستگاههاي تقويت فشار اهوار/مارون شرکت مناطق نفت خيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1391
243 ارائه خدمات تخصصي به منظور راه اندازي، مانيتورينگ، آموزش، نگهداري و پشتيباني و رفع عيب نرم افزار PDMS و سيستم  SACDA منصوب در منطقه بهرگان و سکوهاي بهرگانسر، سروش و نوروز شرکت نفت فلات قاره ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
244 تهيه بسته FEED ميدان نفتي دارخوين شرکت مهندسي و توسعه نفت مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1390
245 تدوين دانشفني طراحي، ساخت و اجراي واحد نيمه صنعتي توليد الکل از مواد سلولزي به ظرفيت 1000 ليتر در روز مرکز تحقيقات جهاد فارس مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
246 انجام مهندسي پايه و تفصيلي پروژه احداث مرکز جمع آوري ميدان گازي سراجه و خط لوله 16 اينچ تزريق مابين چند راهه و مرکز بهره برداري شرکت نفت

مناطق مرکزي ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
247 طرح جامع آموزش کارآفرينان فردا شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
248 ارائه خدمات علمي مرتبط با نرم افزارهاي تخصصي مهندسي نفت و شيمي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
249 مطالعه و بررسي راههاي مناسب جهت جداسازي هيدروژن سولفوره همراه نفت به جاي استفاده از برج (Stripper) در واحدهاي بهره برداري آب تيمور، اهواز 3 و رگ سفيد 1 شرکت مناطق نفت خيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
250 بررسي فن آوريهاي مختلف براي کاهش و يا حذف سوزاندن (Flaring) گازها در واحدهاي بهره برداري اهواز 1 ، ايستگاه

تقويت فشار اهواز 1 و واحد نمک زدايي اهواز 1

شرکت مناطق نفت خيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
251 بررسي فني و اقتصادي استفاده بهينه از مايعات گازي چاه هاي گازي مسجد سليمان پتروشيمي رازي مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1383
252 بررسي و برآورد حجم سرمايهگذاري مورد نياز استخراج و فرآوري اوليه نفت خام و تهيه نرمافزار مربوطه شرکت

مهندسي و توسعه نفت

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1385
253 تهيه نرم افزار برآورد قيمت به روز تجهيزات سطح الارضي شرکت نفت

مناطق مرکزي ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1383
254 توسعۀ فاز دوم نرم افزار طراحي جداکننده هاي دو فازي و سه فازي شرکت

مهندسي و توسعه نفت

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1388
255 تهيه نرم افزار محاسبات ترموديناميکي خاص متناسب با ترکيبات موجود در صنايع انتقال، توزيع و پالايش گاز طبيعي شرکت

ملي گاز ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
256 تهيه نرم افزار محاسبۀ تعادلات فازي غير واکنشي و واکنشي متناسب با ترکيبات موجود در صنايع انتقال، توزيع و پالايش

گاز طبيعي

شرکت

ملي گاز ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
257 تهيه نرم افزار طراحي تفصيلي فرايندي تجهيزات واحد نم زدايي گاز طبيعي شرکت

مهندسي و توسعه نفت

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
258 تهيه نرم افزار خشک کنهاي صنعتي وزارت صنايع و معادن مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1387
259 تهيه نرم افزار جامع خواص ترموفيزيکي پايه و محاسباتي مواد در صنايع گاز شرکت

ملي گاز ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
260 بررسي ميزان دقت و اعمال اصلاحات لازم جهت افزايش دقت نرمافزارهاي شبيه سازي مورد استفاده در مناطق نفتخيز جنوب PROII و  HYSYS در تعيين حلاليت گليکول شرکت مناطق نفتخيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
261 امکان سنجي تهيه و توسعه نرم افزار شبيه ساز فرايند هاي شيميايي با تاکيد بر اکسيداسيون آروماتيک شرکت پژوهش و فناوري

پتروشيمي

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
262 تهيه نرم افزار جامع مبدلهاي حرارتي سازمان گسترش و صنايع نوسازي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
263 طرح جامع اصلاح ، بهبود و توسعه فناوري خشک کنهاي صنعتي (مرحله اول) وزارت صنايع و معادن مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
264 تهيه نرم افزار جامع خواص ترموفيزيکي پايه و محاسباتي مواد در صنايع گاز شرکت

ملي گاز ايران

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1386
265 بررسي ميزان دقت و اعمال اصلاحات لازم جهت افزايش دقت نرمافزارهاي شبيه سازي مورد استفاده در مناطق نفتخيز جنوب PROII و  HYSYS در تعيين حلاليت گليکول شرکت مناطق نفتخيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
266 امکان سنجي تهيه و توسعه نرم افزار شبيه ساز فرايند هاي شيميايي با تاکيد بر اکسيداسيون آروماتيک شرکت پژوهش و فناوري

پتروشيمي

مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
267 تهيه نرم افزار جامع مبدلهاي حرارتي سازمان گسترش و صنايع نوسازي ايران مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
268 طرح جامع اصلاح ، بهبود و توسعه فناوري خشک کنهاي صنعتي (مرحله اول) وزارت صنايع و معادن مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 11384
269 بررسي عملکرد روابط ترموديناميکي مختلف در پيش بيني عملکرد کارخانجات گاز و گازمايع مناطق نفتخيز جنوب شرکت مناطق نفتخيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 11385
270 تهيه نرمافزار مناسب جهت طراحي مبدلهاي حرارتي هوايي شرکت مناطق نفتخيز جنوب مهندسي فرايند به كمك رايانه ايرانيان 1384
271 Hexane purification utilizing extractive distillation process with NMP solvent موسسه نخبگان ناموران پژوهش و توسعه 1391
copyrighted; 2019 - Designed by :Ehsan Soleimanian